Kontakt

Ing. Adriana Mátyásová


ADRID REAL CONSULTING s.r.o

Sadmelijská 3 | 831 06 Bratislava | Slovakia | IČO: 46687955, DIČ: 2023533963, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: 81636/B


Bankové spojenie / Platby v EUR

IBAN: SK5402000000004059918455

číslo účtu: 4059918455/0200

BIC/SWIFT: SUBASKBX


Telefón

+421(0)948 805 905, +421(0)911 090 900


E-mail

adriana.matyasova@adridreal.sk

 

 Fakturačné údaje

ADRID REAL CONSULTING s.r.o.

Sadmelijská 3

831 06 Bratislava

Slovensko

IČO: 46687955

DIČ: 2023533963

nie sme platcami DPH